Styrelse & Kontakter

Styrelse

Kerstin Westerberg, ordförande
Marie Andersson, sekreterare
Anette Åhlenius, ledamot
Rafael Urrutia, ledamot 
Helena Öhman, ledamot
Thomas Lundell, ledamot (kassör)
Malin Zimmerman, suppleant
Carina Rosander, suppleant

Aktivitetsgrupper

Följande fem aktivitetsgrupper bistår Styrelsen i dess arbete. I varje grupp ingår minst en styrelsemedlem som fungerar som länken mellan Styrelsen och gruppen.

Ekonomi och juridik

Gruppen hanterar och utreder de ekonomiska och juridiska frågor som identifieras av Styrelsen eller någon av de övriga aktivitetsgrupperna.

Medlemmar
Thomas Lundell (styrelsen), e-post:

Jan Westmar, e-post: , tel: 070-846 88 86

Fastighet

Gruppen ansvarar för att fastighetens skötsel utförs på ett bra och kostnadseffektivt sätt:

Medlemmar:
Mats Belin, (garageansvarig), epost:m

tel: 076-052 77 81
Thomas Moberg, e-post: , tel: 070-785 36 49
Svante Håkansson, e-post: , tel: 073-360 11 05
Roger Cagmo, e-post: , tel: 070-664 34 71
Joachim Franzén, e-post: , tel: 070-298 48 28
Rafael Urrutia, e-post:  , tel: 070-818 02 62
Gerhard Wosol, e-post: , tel: 0705-138838

Gemensamma lokaler

Gruppen ansvarar för att följande gemensamma utrymmen är trivsamma och utrustade på ett ändamålsenligt sätt:
- SoprumSamlingslokal
- Gästlägenhet 1
- Bastu/relaxrum och gästlägenhet 2
- Trapphus utanför uthyrningslägenheterna
- Gym
- Cykelförråd trapphus B plan 3
- Tvättstuga plan 6 trapphus B
- Städförråd plan 5 trapphus B
- Städskrubb plan 8 trapphus A
- Toalett plan 8 trapphus A

Medlemmar
Kajsa Westerberg (styrelsen), , 070-622 30 88
Annica Eklund, 011-10 73 00, 070-302 01 88
Helena Öhman (styrelsen), , 070-691 66 01
Gymansvar: Vakant

Kommunikation

Gruppen ansvarar för att medlemmarna på ett enkelt sätt har tillgång till den information om vårt hus som är av värde för ett tryggt och trivsamt boende. Gruppen ska även göra så att allmänheten, fastighetsmäklare och andra som har intresse av vårt hus har tillgång till korrekt och tilltalande information. Gruppen har bl.a. hand om föreningens hemsida.

Medlemmar
Marie Andersson (styrelsen):
Svante Håkansson: , 073-360 11 05

Trivsel

Gruppens uppgifter:
- Anordna vår- och höststädning
- Ansvara för innergården bl.a. växter
- Julgransbestyr
- Se till att terrassen 8B och balkongen 8A är i ordning
- Hobbyrummet
- Anordna trevliga sammankomster med grannarna

Medlemmar
Malin Zimmerman (styrelsen), , 076-008 00 47
Annica Eklund, , 011-10-73-00, 070-302 01 88
Helena Öhman, (styrelsen) , 070-691 66 01
Lotta Lundell, uppdateras inom kort