Bra att veta A-Ö

Föreningen har antagit riktlinjer kring andrahandsuthyrning:

Brf Krokens riktlinjer för andrahandsuthyrning

Du kan läsa även läsa mer i våra stadgar. Se paragraf 14 för andrahandsuthyrning.

Det är inte tillåtet att grilla och röka på våra balkonger mot innergården och Strömmen. Anledningen till detta är att ventilationen i våra lägenheter bygger på att frisk luft sugs in via ventiler i fasaden och eventuellt öppna fönster. Om någon röker eller grillar på sin balkong resulterar detta i att närliggande lägenheter genast riskerar att få in lukt av rök och matos i sin lägenhet. Grillning kan ske på den gemensamma gasolgrillen på takterassen.

Bastu finns på plan 8 i uppgång A, läs mer här.

 

Föreningen har rätt att föra lägenhetsförteckning och medlemsregister enligt bostadsrättslagen. I dessa register lagras uppgifter såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, lägenhetsnummer mm. Om du vill veta exakt vilka uppgifter som finns lagrade om dig, hur de finns lagrade och hur länge de lagras, kontakta styrelsen.

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för att brandvarnare fungerar och att batteri byts kontinuerligt. Varje lägenhet bör även ha någon form av brandsläckningsutrustning. I B-huset är samtliga lägenheter försedda med sprinklersystem som löses ut om brand skulle uppstå. För att stänga av vattenspridningen i de fall sprinklersystemet löses ut finns avstängningskran för huvudvattenledningen i trapphuset utanför lägenheten. Luckan med avstängningskranen är uppmärkt med liten skylt i taket utanför lägenheterna på berört våningsplan. Om brand skulle sprida sig ut i trapphuset finns rökdetektorer på varje våningsplan som vid aktivering avger varningssignal - utrym om möjligt via trapphuset eller vänta kvar i lägenheten och ring SOS 112. 

Föreningen har tecknat kollektivt bredbands- och digital-tv-abonnemang, som debiteras via månadsavin. Medlem som önskar fler tv-kanaler än de som ingår i det kollektiva abonnemanget tecknar upp det hos Telia på egen bekostnad.

För nya medlemmar krävs det att man anmäler sig till Telia via deras kundtjänst för att få nya inloggningskoder.

Detta gör man enklast genom att följa länken:
Bredband och tv - Köp tv och bredbandspaket här - Telia.se

Skriv in följande adress: Garvaregatan 8, NORRKÖPING då kommer alla lägenhetsnummer upp.

Klicka på aktuellt lghnr (Skatteverkets lägenhetsnummer) och följ anvisningarna (e-legitimation behövs).

Ett telefonsamtal till Telias kundtjänst går också bra.

Det åligger avflyttande medlem att säga upp sitt abonnemang hos Telia senast en månad före avflyttning.

På innergården finns cykelställ under tak. Tänk på att inte ställa cyklar så de blockerar framkomligheten till soprummet. På plan 3 i trapphus B finns ett cykelrum och i garaget finns särskilt uppmärkta cykelparkeringsytor. Cykelparkeringsytorna är inte till för att parkera vare sig mopeder eller motorcyklar.
På vissa större garageplatser kan även cykel förvaras. Cyklar får inte ställas i valvet mot Garvaregatan.

Föreningen har tecknat ett gemensamt elavtal för samtliga medlemmar. På månadsfakturan debiteras varje lägenhet en schablonkostnad baserad på tidigare års förbrukning. En gång per år stämmer vi av schablonkostnaden mot verklig förbrukning och reglerar kostnaden med respektive lägenhet.

- Det är endast elhandelsavgiften och energiskatten som respektive lägenhet betalar via månadsfakturan.
- Elnätsavgiften, som vi betalar till E.ON, betalas av Föreningen.
- För närvarande har vi rörligt elhandelsavtal med Enkla Elbolaget.

Alla arbeten och felanmälningar som endast berör enskild medlem anmäls direkt till HSB fastighetsskötsel.

Eventuella större ingrepp i lägenheten kräver styrelsens godkännande innan arbetet påbörjas.

Felanmälan

Föreningens fastighetsskötsel utförs av HSB.

Kontaktuppgifter finns  under Mina sidor.

·Vid akuta problem som inte kan vänta:

HSB Kundservice (vardagar 07-16) tfn 010-442 56 00, val 1

Journummer till HSB: 010-470 50 64

·       För felanmälningar som enbart berör medlems lägenhet:

010-442 56 00, val 1

- Fel inom lägenheten bekostas av lägenhetsinnehavaren!
- Icke akuta fel utanför lägenheten ska i första hand anmälas per
e-post till:  

- Vid akuta fel på hissen: 0200-25 00 35 (OTIS) och skicka ett mail till
- Allmänna synpunkter på fastigheten, skötsel, städning mm:

- Lägenheternas innerväggar: Alcro Basic 7, kulör S 0502-Y
- Lägenheternas tak: Alcro Basic 2
- Lägenheternas dörrar, golvlister och foder: Alcro V-Mill halvblank, kulör S 2002-Y
- Fönster invändigt: Alcro Bestå, kulör S 2002-Y
- Fönster utvändigt: Alcro Bestå, kulör S 7010-G50Y

Till alla lägenheter tillhör ett förråd av varierande storlek.

Förråden är uppmärkta med lägenhetens nummer.

Föreningen har tecknat Försäkring via IF. Kollektivt bostadsrättstillägg ingår i föreningens försäkring. Läs fullständiga försäkringsvillkor här.

Information bör delges styrelsen i de fall lägenhet avses att säljas.

Här finns en checklista för avflyttande medlemmar för att säkerställa att överlämnandet går bra för alla parter.

(Preliminär aug-21)

 

Att tänka på vid avflyttning från Brf Kroken 1

Föreningen disponerar garage för 35 bilar på plan 3. Infart till garaget finns genom en fjärrmanövrerad port i norra fasaden. Från garaget finns brandsäkra dörrar direkt till husets bägge trapphus.
Platsen i garaget följer inte med lägenheten vid försäljning och därför finns en kölista för de garageplatser som blir lediga. Endast medlemmar i brf Kroken1 kan stå i kö. Avgiften för garage är 500 kr/månad. I dagsläget finns även 5 stycken p-platser utrustade med laddstolpe för elbil. Särskild kö gäller för dessa platser.
Garaget saknar vatten och avlopp. Ett fåtal eluttag finns för kortvarig batteriladdning, dammsugning osv.
Vissa garageplatser är små medan andra är stora och medger viss förvaring. Reglerna för brandsäkerhet och utrymning gör dock att garageplatsen absolut inte får något extra förråd. Det är tillåtet att på garageplatsen förvara fordon dvs. bil, cykel, moped och motorcykel. Max en bil eller moped/motorcykel per p-plats. Dessutom får en uppsättning däck förvaras på garageplatsen. Det är viktigt att förvaringen inte hindrar framkomligheten. Bensin, gasol och annat brandfarligt får inte förvaras i garaget, inte ens om kärlen är tomma. Eventuell reservdunk ska förvaras i bilen! Vid osäkerhet kring förvaring ska garageansvarig eller styrelsen kontaktas. Innan byte till större bil ska garageansvarig informeras för att få klarhet i att den nya bilen får plats utan att försvåra tillgängligheten till andra garageplatser. Vid den årliga städningen måste hela golvytan göras fri.
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla garaget så fritt som möjligt från vatten då det saknar avloppsbrunnar. Vintertid ombeds alla att borsta av snö på tak och motorhuv före infart till garage.
För frågor om garaget och kölistan kontaktas garageansvarig, se kontsaktuppgifter under fliken Mina sidor.

Grillning får endast förekomma på den gemensamma takterrassen över trapphus B, där det finns en gemensam gasolgrill. Om gasolflaskan tar slut finns extra gasolflaska i cykelstället/cykelförrådet nere på innergården. Den tomma ser du till att fylla på hos ex Gasolfyllarna. Kvittot lämnas till kassören med information om till vilket bankkonto kostnaden ska återbetalas.
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna mot innergården eller på de stora balkongerna mot Strömmen.

Grovtvättstuga
Finns på plan 6 i uppgång B. Tvättstugan är utrustad med en stor tvättmaskin, en stor torktumlare och en bordsmangel. Bokning sker via bokningsterminalen innanför ytterdörren till trapphus B. Här tvättar du dina grövre textilier såsom mattor, täcken, bäddmadrasser och annan tyngre tvätt i hushållet. Det är inte tillåtet att tvätta kläder i grovtvättstugan.

Gym

Läs mer här.

Passersystem i gymmet.
Taggläsare i gymmet är en offline enhet. Det kräver att ny information och behörighet läses in från din tagg till läsare innan kontrollen görs av enheten (läsare).
För att din tagg skall alltid vara rätt uppdateras krävs det att du då och då låter den tanka informationen i någon av våra fasta taggläsare i huvudentré, A- eller B-port,eller garageinfart.

Finns på plan 8 i uppgång A, läs mer här

Varje medlem tecknar egen hemförsäkring men behöver inte lägga till eget bostadsrättstillägg i denna. Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg. Läs våra fullständiga försäkringsvillkor här.

Fel på hissarna anmäls per e-post till:
Vid AKUT FEL på hiss ring 0200- 25 00 35 (OTIS)

Vår fastighet är ett kulturminnesmärkt hus som vi måste vara rädda om. Exteriört finns det tydliga direktiv från kommunens stadsantikvarie vad vi får och inte får göra på fasaderna. Det kan krävas bygglov för alla former av utvändiga förändringar eller uppsättning av utrustning såsom AC, belysning, larm etc. Vid ev funderingar vänd er till styrelsen.

Största tillåtna belastning på innergården är 500 kg/m2. Grillning och rökning är inte tillåten på innergården och andra gemensamma ytor och inte heller på balkonger, varken mot innergården eller mot Strömmen.

Flera lägenheter har genom åren haft problem med sina lås och låskistor som inneburit att lägenhetsinnehavaren har fått byta låskista. Om du behöver byta låskista kontakta då en låssmed, exemplevis CERTEGO (tidigare Swesafe). Om du behöver byta själva låscylindern ska du kontakta föreningens nyckelansvarige. Se vidare under nycklar och tags nedan. Om du byter ditt lås - meddela .

Till varje lägenhet tillhör ett förråd av varierande storlek.

Tänk på att inte förvara textil och kartong direkt på betonggolvet. Använd något icke organiskt mellanlägg för att inte riskera att få in fukt i t ex kläder. Tänk på att inte placera saker så att utrymningsvägar riskerar att blockeras. Varje lägenhetsförråd är märkt med det tillhörande interna lägenhetsnumret.

Varje lägenhet har två lägenhetsnummer:

1. Internt tresiffrigt nummer. Första siffran anger våningsplan. Detta nummer är unikt för varje lägenhet i vår fastighet. Gatuplanet är plan 4.
2. Skatteverkets fyrsiffriga nummer. Detta nummer är kopplat till respektive trappuppgång och därför förekommer samma nummer i varje trappuppgång. Detta nummer används, alltid tillsammans med gatuadressen, vid kontakt med Skattemyndigheten t.ex. vid ansökan om ROT-avdrag, vid försäljning osv.
En förteckning över fastighetens alla lägenhetsnummer finns under "Mina sidor"

Eftersom fastighetens fasad är skyddad av kulturhistoriska skäl får vi inte göra några förändringar utan tillstånd från Kommunen och Styrelsen. 

Se "Färger" 

Fastighetens huvudnycklar förvaras hos Securitas.
Den som har förlorat sin lägenhetsnyckel och behöver bli insläppt i lägenheten kan dygnet runt ringa SECURITAS CONTACT CENTER. För kontaktuppgifter se Mina sidor. Securitas kallar på en väktare som kommer och låser upp lägenheten. Den som står skriven på lägenheten måste vara närvarande och styrka sin identitet med en godkänd ID-handling som ska finnas utanför lägenheten vid upplåsningen. Kostnaden är 675 kr/gång och betalas i efterskott med faktura.


Om en "tag" slutar fungera, om man förlorar den eller behöver extra tags ska man kontakta ansvarig person, se kontaktuppgifter under Mina sidor.

Om du behöver en ny nyckel eller behöver byta låscylinder ska du kontakta ansvarig person, se under fliken Mina sidor

 

769617-4262

Trivselgruppen ansvarar för våra fina planteringar. Under sommaren är alla välkomna att bidra genom att vattna om behov uppstår. Slang finns i soprummet.

Porttelefonen uppdateras kontinuerligt med information om lägenhetsinnehavarna.

Finns innanför entrédörrarna A och B. Styrelsen ombesörjer att namnlapp sätts upp vid ägarbyte. Tidningsbuden ska lägga tidningen vid respektive lägenhetsingång och inte i postlådan.
Styrelsen har möjlighet att öppna hela postlådeboxen om problem skulle uppstå.

Rökning och grillning är inte tillåten på innergården och andra gemensamma ytor och inte heller på balkonger, varken mot innergården eller mot Strömmen.
För att bevara våra lägenheter i bästa skick ska även våra lägenheter vara rökfria.

Problem angående snöskottning/halkbekämpning: Kontakta främst föreningens utsedda personer, det finns mer information och kontaktuppgifter under Mina Sidor.

För akut snlöröjning: HSB Boservice: 010-442 56  00 val 1

Soprummet finns på innergården. Dörren öppnas med "tag". Följande sopkärl finns:

- Glas, ofärgat. Töms varannan torsdag av Stena Recycling
- Glas, färgat. Töms varje måndag av Stena Recycling
- Metallförpackningar. Töms var 4:e torsdag av Stena Recycling
- Plastförpackningar. Töms varje måndag av Stena Recycling
- Tidningar. Töms varannan torsdag av Stena Recycling
- Pappersförpackningar. Töms varje måndag av Stena Recycling
- Brännbara hushållssopor. Töms varje torsdag av NODRA
- Komposterbart avfall. Töms varje onsdag av NODRA
- Batterier. Töms efter beställning hos NODRA
- Lampor. Töms efter beställning hos NODRA
- Vik ihop kartonger innan de slängs så att det får plats så mycket som möjligt i kärlen.

Soprummet är dimensionerat för "normal" sopproduktion från varje lägenhet. I vissa fall får man extra mycket sopor och kartonger, t.ex. i samband med flyttning, vid större fester eller då man köpt nya möbler. Sådant ”extra avfall” får man själv lämna till Returpunkten.

Observera att elavfall, kemikalier, porslin, keramik, kokkärl och liknande inte får lämnas i soprummet. På ICA Nära Strömmen finns ”Samlaren” där man kan lämna mindre mängder elavfall och farligt avfall. Se Sorteringsguide vid tveksamhet om var man får slänga vad.

Se "Brandskydd"

Se  kontaktuppgifter till styrelsen i inloggat läge under Mina sidor.

 

Städning av gemensamma lokaler och trapphus sker i princip varje vecka och utförs av styrelsen anlitad entreprenör. Synpunkter på städning skickas till .

Tag

Se "Nycklar"

Gemensamma terrasser finns på plan 8 i trapphus A och på taket över trapphus B. De som använder terrasserna ansvarar för att det är städat efter användandet. Anmäl ev trasiga möbler till . Läs om våra terasser här.

Se "Bredband"

Om man har mycket smutsiga och leriga skor eller smutsigt husdjur bör man avlägsna det mesta utanför entrén för att undvika alltför mycket smuts på de ljusa trapphusgolven. Tänk på att grova sulor under vintern lätt drar med sig vårt halkbekämpningsgrus in i trapphusen. Stampa av er innan ni går in för att undvika onödigt slitage på de fina trapphusgolven. Se även "städning".

Får inte sättas upp av lägenhetsinnehavaren själv. Det finns antennuttag i alla lägenheter.

Förutom terrasserna på plan 8 och taket i B-huset finns en uteplats på innergården som alla kan nyttja.

Samtliga lägenheter har ventilation genom frånlufts/tilluftsventiler. Frånluften dras ut från samtliga våtutrymmen i lägenheterna. Tilluft tillförs via självdrag genom upptagna ventilationsrör i ytterväggarna. På vintern kan det uppstå kallras från dessa ventilationsrör och därför är de utrustade med möjlighet att reducera tilluften manuellt. Vi rekommenderar dock att dessa är helt öppna så stor del av året som möjligt.

Samtliga lägenheter har golvvärme. För att få så stor effekt av golvvärmen som möjligt är det viktigt att inte för stor del av golvytan täcks av täta mattor. Värmen stannar då under mattan istället för att tillföras rummen. Temperaturen på golvvärmen regleras med de trådlösa termostaterna som finns på utvalda ställen i lägenheten. Testa kontinuerligt att termostaterna har fungerande batterier genom att trycka in mittenknappen. Om en röd lampa tänds en kort stund har termostaten batteri och kontakt med centralenheten som sitter bakom en plåtlucka i tvättstugan, i klädkammaren eller i en garderob. För att byta batteri måste termostaten lyftas bort från väggfästet genom att en spärr vrids ett kvarts varv med hjälp av en liten insexnyckel. Lyft aldrig bort termostaten med våld då finns det risk att spärren går av.

Under Mina Sidor på denna hemsida har en medlem skrivet några tips och råd om hur man felsöker själv.

Golvvärmen är  lägenhetsspecifik och man kontaktar själv en lämplig rörmokare/leverantör om man inte får ordning på sitt system.

Kallelse till Årsmöte skickas ut varje år i enlighet med våra Stadgar. Läs om våra stadgar här.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning i Kroken1 december 2016.pdf
Regler för markiser mot innergården.pdf